Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Καλώς ήλθατε στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Απο 15/9/2020, οι αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαδικασίες σχετικά με τη θεώρηση της κανονικότητας της τιμής των πετρελαιοειδών και την έκδοση δελτίου πιστοποίησης τιμών αυτών είναι οι Υπηρεσίες Εμπορίου των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και νυν Περιφερειών.


 
Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων:
Εβδομαδιαία:
12/04/2024 Παλαιότερα
Ημερήσια (Πανελλήνια):
18/04/2024 Παλαιότερα
Ημερήσια (Ανα Νομό):
18/04/2024 Παλαιότερα


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Γραμμή Εξυπηρέτησης (Helpdesk): 210-3815317 (Ώρες λειτουργίας: 7:00 - 15:00)
Για τεχνικά ζητήματα και προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας μπορείτε να στείλετε e-mail στο webmaster@fuelprices.gr

Για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις πρατηριούχων, πατήστε εδώ.Όροι χρήσης - Προϋποθέσεις:
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο (website) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και/ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του διαδικτυακού τόπου (website) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Επίσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των τιμών ή/και λοιπών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, στο περιεχόμενο των οποίων δεν επεμβαίνει αλλά τις δημοσιεύει αυτούσιες. Κατά συνέπεια πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων.

Οι δημοσιευμένες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο (website) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν εγγυάται και απεκδύεται κάθε ρητής ή σιωπηρής ευθύνης, οποιασδήποτε μορφής, έναντι τρίτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα των στοιχείων αυτών. Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) από αυτόν του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε ή από τα αναγραφόμενα στοιχεία σε οποιαδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο, από και προς τον οποίo συνδέεται ο διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η ανάρτηση των τιμών ή/και των λοιπών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων στον διαδικτυακό τόπο (website) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποσκοπεί μόνο στην πληρέστερη, καλύτερη και συνεχή ενημέρωση του καταναλωτή και στην συλλογή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων. Η ανάρτηση αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύσταση, προτροπή ή μη προς τον καταναλωτή, εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την επιλογή ή μη πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο (website) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποτελεί επιβεβαίωση ότι έχετε κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους αυτούς.

Σχετικοί σύνδεσμοι:
   Αγορανομική Διάταξη 1/2012
Αγορανομική Διάταξη 4/2009
Αγορανομική Διάταξη 13/2008
Έλεγχος Διακίνησης &
Αποθήκευσης Καυσίμων