Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων Στατιστικά Στοιχεία Οδηγίες χρήσης
Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων:
Εβδομαδιαία Ημερήσια (Πανελλήνια) Ημερήσια (Ανα Νομό)


Μάρτιος 2017: 
23/03/2017 , 22/03/2017 , 21/03/2017 , 20/03/2017 , 19/03/2017 , 17/03/2017 , 16/03/2017 , 15/03/2017 , 14/03/2017